Informatiefilmpje gemeente Den Haag omtrent bouwen en vergunningverlening

Geachte bewonersorganisaties,

Er worden door Haagse bewoners regelmatig schriftelijke en telefonische vragen gesteld omtrent bouwactiviteiten in hun wijk.

Het blijkt dat er veel onbekendheid is rondom het vergunningverleningsproces. Men neemt vaak contact op met de gemeente als reeds begonnen is met de bouw of verbouwing van een pand in de omgeving.

Er is vanuit de gemeente Den Haag een informatiefilmpje gemaakt om de inwoners van Den Haag op laagdrempelige wijze het proces rondom een omgevingsvergunning uit te leggen. In dit filmpje wordt ook uitgelegd welke mogelijkheden omwonenden hebben als zij het niet eens zijn met (ver)bouwwerkzaamheden in hun omgeving. Het uitdrukkelijke advies is om de app ‘Omgevingsalert’ te downloaden.

Met deze app wordt men op de hoogte gehouden van (ver)bouwactiviteiten in de omgeving.

Graag delen wij hieronder de link van het informatiefilmpje met de bewonersorganisaties. Wellicht kan dit van toegevoegde waarde zijn bij een bewonersbijeenkomst of gedeeld worden met de bewoners.

Help, mijn buurman (ver)bouwt! – YouTube

Mochten er naar aanleiding van het filmpje nog vragen, opmerkingen of verbetervoorstellen zijn, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Sephania Benjamin

Beleidsmedewerker Vergunningen & Toezicht
Tel: 0682744543
Werkdagen: maandag,dinsdag,donderdag en vrijdag.

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: https://www.denhaag.nl/disclaimer