Gemeenteraadsverkiezingen (2): Betty Aardewerk

Zorgwelzijn-BettyAardewerkBetty Aardewerk over Zorg&Welzijn
‘Om te beginnen is er dat rare administratieve probleem. Onze wijk valt onder ‘Centrum’, maar beleid wat dat betreft houdt vaak op bij de Mauritskade. Wij moeten meestal zelf de koe bij de hoorns vatten, zoals we met het Schakelpunt en ‘t Klokhuis hebben gedaan. Ja, inderdaad, dat biedt ook kansen.’
‘Het thema voor ons is de komende omwenteling in het zorgbeleid. Dat gaat grote gevolgen hebben voor een wijk die vergrijst, en waar de stille armoe en de eenzaamheid toenemen. De centrale overheid stoot op grote schaal taken af en de vraag is hoe de gemeente dat gaat opvangen.’
‘Ik hoop dat mijn buurtgenoten gaan stemmen op partijen die dat probleem onderkennen en met constructieve ideeën te lijf gaan; vooral op lokaal niveau, hoewel dat vaak samen gaat met een landelijke visie. Aan partijen die volstaan met ‘er tegen zijn’ heb je niet veel.’
12 november 2013, FH