Gemeenteraadsverkiezingen (3): Marjan Teesing

Voor mij is het vooral van belang of een partijprogramma getuigt van respect voor onze omgeving, en dus voor duurzaamheid. Ik ben bijna geneigd dat Spuiforum als een toetssteen te beschouwen. Iets dat nog redelijk goed is hoor je niet af te danken.
Iets dichter bij huis is de vraag of er voldoende aandacht blijft voor schone energie.

We moeten minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Daarom blijft het nodig om plaatsing van zonnepanelen te stimuleren. Wij doen ons best, maar hebben steun van de politiek nodig! Afvalverwerking is een ander punt van zorg. Wij hopen dat het mogelijk zal blijken om de capaciteit van de Houtrust-waterzuivering op te voeren om daarmee groen gas en groene stroom op te gaan wekken. Daar ijveren wij voor samen met drie andere buurten, te weten Vogelwijk, Statenkwartier en Benoordenhout.

Groen in de wijk gaat ons ook aan het hart. En in het verlengde daarvan ‘stadslandbouw”, hoewel de mogelijkheden in deze wijk beperkt zijn.’