Gemeenteraadsverkiezingen (4). Tine Heijstraten

‘Nee, die overlast van opgeschoten jeugd achter de Frederikstraatflat is niet ons enige punt hoor.
Ook de herinrichting van de Javastraat baart ons grote zorgen. Specifiek punt voor ons is het groen dat dreigt te worden opgeofferd aan 12 parkeerplaatsen, die uit de Javastraat gaan verdwijnen. Een actiegroep (zie www.javastraatdenhaag.nl) organiseert het verzet daartegen. Rondom diezelfde Javastraat speelt natuurlijk nog wel meer. De luchtverontreiniging, door al het verkeer en de opstoppingen, is schrikbarend.
Voor het bestrijden van die overlast hebben wij een goed voorstel gedaan. De banken waar de jeugd nu bij samenklit moeten verplaatst worden. Mensen van de gemeente hebben ter plekke met wat mensen gesproken die dat niet zo nodig vonden. Ik vermoed dat het mensen waren die daar hun boterham op aten. Dat kan toch niet doorslaggevend zijn?’