Gemeenteraadsverkiezingen (5) Derk Hazekamp

Openbare ruimte
‘Net als de Werkgroep Duurzaamheid zijn wij erg gespitst op groen in de wijk: bomen, plantsoentjes, tuinen, geveltuinen. Wellicht moeten er niet zo makkelijk kapvergunningen worden gegeven en is het mogelijk om het groen meer te stimuleren, zonder overigens de bruikbaarheid van de openbare ruimte uit het oog te verliezen.
Verder zijn wij al jaren bezig met meer ruimte te maken voor de fietsen, niet alleen door fietspaden, maar ook middels voldoende gelegenheid ze te stallen. Ja, er is een subsidieregeling voor fietsenstallingen, maar er zijn in onze wijk niet zoveel ruimtes die zich ervoor lenen omgebouwd te worden. Op dat gebied is misschien wel vooral creativiteit nodig. Voorlopig zal er nog veel bij die hekjes moeten worden geparkeerd, maar dan zit je inderdaad wel met het probleem van de weesfietsen. Daar mag het nieuwe gemeentebestuur van mij best wat rigoureuzer tegen optreden.’
16 december 2013, FH