Gemeenteraadsverkiezingen (6), Guus Nieuwenhuys

‘Wijkoverschrijdend verkeer is een groot probleem, vanwege: opstoppingen, luchtvervuiling, noem maar op: de algehele leefbaarheid; dat geldt overigens niet alleen voor onze wijk. Er is veel over te zeggen, maar centraal staat dit: in belangrijke mate wordt het veroorzaakt door het lange-termijn-beleid van de gemeente ten aanzien van het verkeer dat de stad in komt en/of eruit gaat. (Beleid dat bijvoorbeeld uitmondt in het besluit de Rotterdamse Baan aan te leggen.)
Wij hopen van harte dat het na de volgende verkiezingen weer mogelijk zal blijken over dat lange-termijn-beleid serieus van gedachten te wisselen met vertegenwoordigers van de gemeente. Stem toch vooral op een partij die daartoe de bereidheid uitspreekt!’
(Guus is samen met Tim Dike de drijvende kracht achter de werkgroep: wijkoverschrijdend verkeer. Tim en David Struik komen nog aan het woord over ruimtelijke ordening.)
17 december 2013, FH
Meer info:     Luchtverontreiniging, Leefbaarheid en Verkeer