Gemeenteraadsverkiezingen (7)

Onze buurt is één van de mooiste wijken van Den Haag. Statige eengezinswoningen in rustige woonstraten bepalen het beeld. Maar kan dat zo blijven? David Struik en Tim Dike (RO) onderscheiden drie thema’s.
‘Er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de wijk. Wat gebeurt er met de villa’s rond Plein 1813 die het Rijk gaat verkopen? En met de enorme hoeveelheid te koop staande (dure) woningen? Worden ze opgesplitst. Leegstand en transformatie zijn voor de wijk actuele thema’s.
Wie wonen er over 10 jaar in onze wijk? Kunnen ouderen thuis blijven wonen? Komen er meer expats? Is er plaats voor jonge gezinnen en starters in de wijk? De bevolkingsmix is een tweede actueel thema.
Maar het belangrijkste is de overkoepelende visie op de wijk. Het wordt steeds makkelijker om een dakopbouw te plaatsen, een boom om te zagen of op een binnenplaats woningen bij te bouwen. Kleine ingrepen die opgeteld ingrijpende gevolgen hebben.
Kunnen we de kwaliteit van de wijk formuleren en versterken, of worden we geleid door de waan van de dag?’
29 januari 2014, FH