‘Belemmeringen wegnemen bij coronatesten’

Voor de huidige procedure van GGD Haaglanden zie https://www.ggdhaaglanden.nl/bezorgd/infectieziekten/coronavirus-1/testen-op-het-coronavirus-covid-19.htm.

Naar aanleiding van een gedaan verzoek van Werkgroep Zorg en Welzijn om uitbreiding van de testlokaties, heeft het bestuur A & W de volgende reactie ontvangen:

Betreft: Belemmeringen wegnemen bij coronatesten
Geacht Bestuur van Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark,
Hartelijk dank voor uw bericht.
Wij zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van verscheidene testlocaties. Hierbij wordt ook specifiek gekeken naar uw buurt.
Aangaande oudere bewoners die niet in staat zijn om zelf naar een teststraat te komen: het is sinds het begin van het testen mogelijk om een thuistest te krijgen. Deze test is specifiek voor mensen van een kwetsbare doelgroep (o.a. zieken en ouderen) die niet in staat zijn om buitenshuis een test te doen. Door een beperkte capaciteit is deze thuistest echt bedoeld voor een ieder die op geen andere manier naar de teststraat kan komen.
Om een thuistest aan te vragen moet de burger in kwestie bellen met de afsprakenlijn (0800-1202) en in het gesprek aangeven dat meneer/mevrouw door leeftijd of ziekte niet naar de teststraat toe kan. Er zal worden gevraagd of er ook niemand in de nauwe omgeving is die eventueel wel beschikt over een auto – dit om de mogelijkheid tot thuistesten zoveel mogelijk te bewaren voor degenen die het het meest nodig hebben.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Gemeente Den Haag
Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
www.ggdhaaglanden.nl