Groenbehoud Archipel & Willemspark??

Gaan deze prachtige bomen tegen de vlakte??

Wat is er aan de hand
Een projectontwikkelaar wil 18 nieuwbouwwoningen op het parkeerterreintje van de Balistraat gaan bouwen. Deze huizen komen op een ondergrondse parkeergarage die zo breed wordt, dat de bestaande woningen beschadigd worden, bomen en begroeiing sneuvelen en zelfs deze 2 prachtige kastanjebomen van circa 100 jaar oud het leven laten.

Het huidige terrein wordt volledig volgepropt met 18 aaneengeschakelde moderne woningen van ruim 6 meter hoog. Een dramatisch plan dat de cultuurhistorische waarde van onze prachtige Archipel wijk aantast. Met de voorkant van een huis vlak bij je achtertuin wordt de privacy ernstig aangetast en het uitzicht op de tuinen van de Koninginnegracht wordt vervangen door een glazen muur van 95 meter lang !!

Er is slechts één autolift voor 60 auto’s voorzien. Dat betekent file bij het in- en uitrijden. Na een paar dagen wachten ga je gewoon op straat parkeren in de Surinamestraat, Javastraat, Koninginnegracht en Balistraat. Een schrik voor de buurtbewoners; nog minder parkeerplaatsen!!

Buurtbewoners vinden het een slecht plan 

Om uw steun wordt gevraagd om het plan van tafel te krijgen en via de volgende website kunt u hieraan invulling geven.

Ad Quaedvlieg (CJP 5 december 2017)