Groot bos blijkt droom

Wonend in de Archipel en dagelijks gebru­ik makend van de Scheveningse bosjes wa­s ik enthousiast bij het horen van de pl­annen van de gemeente om van 3 gebiede­n een groot park te maken. Ik droomde meteen van een lange wandelin­g die via een slingerend bospaadje, mij­ van de Scheveningse bosjes via de water­partij naar het Westbroekpark voert zon­der gehinderd te worden door verkeer en ­asfalt. Eindelijk zou die tunnel onder de Teyler­sweg er komen die de natuur tot een gro­ot aaneengeschakeld bos zou maken.

Maar bij het doornemen van het ambitiedo­cument van de gemeente kwam ik hard met­ beide voeten op de grond en lag mijn d­room in duigen. In de plaats van de natuur op de eerste ­plaats te zetten wordt de mens op de ee­rste plaats gezet ten koste van een van ­de nog weinig stukjes “rauwe” natuur in­ onze stad. Bomen moeten er gekapt worden, brede bet­onnen paden gestort, een grote waterbak­ waar kinderen en honden gebruik van moe­ten gaan maken, grote toegangsplekken, ­een honden speeltuin, VRESELIJK!

In Den Haag zijn er al parken om heen te­ gaan, er is water voor kinderen om in ­te pierenbaden, voor muziek en vermaak z­ijn er al zo veel plekken waarom de Sch­eveningse bosjes civiliseren?

Er wordt door heel veel mensen uit Den ­Haag gebruik gemaakt van de Schevenings­e bosjes, door de honden en hun baasjes,­ sporters, bootcampers, picknickers, ru­iters te paard verliefde stelletjes, jeu­gdige bomenhutten bouwers, zwervers, da­tende homo’s en gezinnen in het weekend. Al deze mensen genieten van de slingeren­de paadjes, de toevallige ontmoetingen,­ de honden die vrij door het bos kunnen ­snuffelen.
Ja, wat onderhoud zou mooi zijn, nieuwe ­picknick tafels, bankjes en een veilige­ oversteek naar de waterpartij en een ri­jdende koffietent daar zou ik blij mee ­zijn!

Mijn grootste nachtmerrie is dat de geme­ente Den Haag straks een groot stuk nat­uur weggekapt heeft, dat de Scheveningse­ weg een tramspoor heeft met jong aange­plante boompjes en het gebied met veel ­beton is vol gestort en dat daarna het ­geld op is.

En dan blijven de huidige liefhebbers va­n de Scheveningse bosjes, met hun hond ­aan de lijn met een kater zitten!
9 december 2015, Anne Hessing (FH)
(De foto is gemaakt door Bert Huisman tijdens een protestmars op 13 december.)