Haagsch Persbureau Matla

opgericht door Haagse journalist Jean Hubert Matla

een kleine geschiedenis door Pelle Matla


Het Haagsch Persbureau was een informatie- en documentatiedienst, gevestigd in Den Haag. Het werd in 1927 opgericht en sloot in 1995 zijn deuren. Toch wordt de documentatie van dit curieuze bureau – ruim twee miljoen krantenknipsels, opgeslagen in houten bakjes –  nog dagelijks geraadpleegd. Het Haagsch Persbureau vormt een opmerkelijk hoofdstuk uit de Nederlandse pershistorie.

Op www.archipelbuurt.nl is najaar 2008 een verzoek om informatie geplaatst.

Gezocht: herinneringen over het Haagsch Persbureau Matla

Haagsch Persbureau Matla, van1927 tot 1995 gevestigd in het pand Riouwstraat 138 met mej. Huberts (r) en mej. Kortekaas (l) , januari 1977, Haagsche Courant; HGA

Het Haagsch Persbureau Matla bestond al voor de oorlog en werd opgericht door journalist J.H. Matla. Zijn bureau voorzag met name katholieke kranten in Nederland van kopij en informatie. In de oorlog koos het persagentschap de kant van de ondergrondse. Na de oorlog zette Matla zijn persbureau voort. Gevestigd in de Riouwstraat 138 kreeg het de functie van informatie- en documentatiecentrum voor de pers. Toen J.H. Matla overleed, zetten twee van zijn medewerkers, mej. Huberts en mej. Kortekaas, het bureau voort. Deze dames stonden in journalistieke kringen beter bekend als ‘de Dames Matla’. Zij beheerden het persbureau tot in de jaren negentig. In 1995 sloot het zijn deuren.
Kerst 2009 is een artikel van Pelle Matla (geen familie!) in Den Haag Centraal verschenen, evenals in het journalistenvakblad Villamedia. Op zijn website zijn die stukken na te lezen. Klik hier.
Pelle Matla

Matla Media  www.matlamedia.com

Anna Paulownaplein 13, 2518 BK Den Haag
070 8876656 / 06 54 22 46 91