Haagse Vogelbescherming op zoek naar vrijwilligers en leden

Geen natuur zonder vogels!

Weet u hoe belangrijk vogels en hun zang zijn voor onze natuurbeleving in de stad?
De Haagse Vogelbescherming (HVB) is op zoek naar vrijwilligers die o.a. willen helpen in de vogelrustgebieden en in de Vogelopvang de Wulp aan de Heliotrooplaan.

Bezoek de website www.haagsevogels.nl voor meer info over de activiteiten van de  HVB en over lidmaatschap.

Voor alle foto’s van de vogels, zie de  HVB folder (pdf).

Met vriendelijke groeten,
Hans Elders
voorzitter Haagse Vogelbescherming

De Savornin Lohmanlaan 459
telefoon 070 32 35 21 7