Het feest 25 jaar Schakelpunt

Op 29 april 2016 werd gevierd dat het Schakelpunt 25 jaar bestond. Het was in de vorm van een open dag waarop iedereen welkom was voor een hapje en een drankje. De bijeenkomst werd goed bezocht en het was er gezellig. Natuurlijk waren er bewoners van het huis aanwezig en bewoners van de Borneoflat, maar er waren ook aanwezigen die (nog) geen binding hebben met het Schakelpunt. De vrijwilligsters deden goede zaken en voorzagen de gasten van het nodige. Ook een delegatie van het wijkberaad was aanwezig en en heeft er een poosje rond gekeken.

Else Ponsen had een quiz gemaakt over de historie van het Schakelpunt en dat was nog niet zo gemakkelijk. De vragen over het Schakelpunt zelf waren voor een buitenstaander nauwelijks te beantwoorden en degenen er al langer zaten konden zich niet alles meer herinneren.  En de vragen over de historie van de plek; ja daar moest je tocht wel een hele tijd in deze wijk gewoond hebben. Misschien publiceert Else de vragen en de antwoorden wel in de eerstkomende editie van de wijkkrant. Over de activiteiten die in het Schakelpunt plaatsvinden stonden reeds in een eerdere publicatie op deze website.
CJP