Het jaar 2013 waarin veel gebeurde

Terug kijkend op het jaar 2013 blijkt onze wijk volop in beweging te zijn en worden er door de diverse werkgroepen vele uren gestoken in zaken die onze wijk aangaan. Zoals al vele jaren gebruikelijk werd het jaar begonnen met onze Nieuwjaars receptie, waar ditmaal door burgemeester van Aartsen aan Liesbeth de Bles een Koninklijke Onderscheiding(lid van de Orde van Oranje-Nassau) werd uitgereikt, als eerbetoon voor haar 40 jaar vrijwilligerswerk in onze wijk.


I.v.m. de herinrichting van de Bankastraat werd een nieuwe werkgroep opgericht met Derk Hazekamp als trekker. Inmiddels zijn diverse gesprekken met projectleider André Vos, van de gemeente, gevoerd en vond begin 2014 een inloop bijeenkomst in Brasserie Archipel plaats.
Ook vond een inloop bijeenkomst plaats betreffende de herinrichting van de Laan van Meerdervoort en de Javastraat, voorafgegaan door de door ons bestuur georganiseerde bijeenkomst op 18 september in het stadhuis in het bijzijn van wethouder Smit van Verkeer. De meningen over de voorgestelde aanpassingen van de Javastraat lopen sterk uiteen.

De Beheersverordening Willemspark 1 werd onder de loep genomen en onze zienswijze aan B&W voorgelegd.
Het door buurtgenoten georganiseerde Walking Dinner werd een groot succes. Meer dan honderd personen deden hieraan mee, reden om dit festijn in 2014 opnieuw te organiseren.
In april werden wij opgeschrikt door een dodelijk verkeersongeluk op de hoek van de Laan Copes en de Bankastraat. Overleg met de politie en gemeentelijke diensten volgde om tot een optimale veiligheidssituatie te komen.
Het Koningsfeest rond het Bankaplein trok weer vele buurtgenoten van jong tot oud. Een geweldig feest o.l.v. van het enthousiaste Oranje Comité.
Ook het energiecafé werd weer georganiseerd door de werkgroep Duurzaamheid. Veel informatie over zonnepanelen, biogascentrale en stadslandbouw. De 3 bijeenkomsten trokken tientallen bezoekers.
De werkgroep Stichting ArchipelpoeZie deed van zich spreken. Drie nieuwe muurgedichten werden dit jaar op diverse kale muren aangebracht en onthuld.

Het vrijwilligers project Het Schakelpunt bood ouderen uit de buurt weer de mogelijkheid om hier 5 ochtenden per week elkaar te ontmoeten en koffie te drinken. Op woensdag is er een avondmaaltijd en ook op vele feestdagen is Het Schakelpunt geopend. In de wintertijd is er maandelijks een Happy Hour met hapjes. Hieraan wordt actief deelgenomen.
De wijkkrant kwam 5 maal uit in een oplaag van 5000 stuks. De immer actieve redeactie zorgde voor veel informatie en leesgenot over het wel en wee van onze wijk.
Onze trouwe administratief ondersteuner Trudy Hollander verloor haar baan bij BOOG. Zij heeft haar werkzaamheden, tot onze volle tevredenheid, als ZZPer bij ons voortgezet.

De steeds verder terug lopende gemeente subsidie, dit jaar met 25%, legt een extra druk op onze organisatie Toch zijn we er met de ontvangen middelen goed uit gesprongen.
Het jaar werd afgesloten in december met het traditionele kerstdiner voor alle vrijwilligers uit de diverse werkgroepen. De bezorgers van de wijkkrant ontvingen een mooi gevuld kerstpakket.
Ons bestuurslid Annette ter Kuile heeft haar bestuurslidmaatschap aan het eind van 2013 beëindigd wegens drukke werkzaamheden. Zij maakte 4 jaar deel uit van het bestuur. Binnenkort hopen wij U haar opvolgster uit het Willemspark voor te stellen.
Het bestuur kwam 11 maal bijeen en het wijkberaad vond 5 maal plaats. Wij verheugen ons op de actieve participatie bij deze bijeenkomsten.

Folef Hooft Graafland, secretaris
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark.
24 januari 2014