Het opbreekoverleg

Rinus Joevenaar_optRinus Jouvenaar coördineert op het stadhuis alle werkzaamheden waarbij iets ingrijpends met de straatbedekking gebeurt. Elke week overlegt hij met de hulpdiensten van de stadsdelen: ‘het opbreekoverleg’. Zelf gaat hij over wat er in het centrum gebeurt.
‘Stratenmaken is niet meer het vak dat het vroeger was. Toen had de gemeente zelf gediplomeerde stratenmakers in dienst en ook jongelui die nog in opleiding waren. Dat is verleden tijd, alles wordt uitbesteed en bijna alle werk wordt machinaal uitgevoerd. Het vakmatige stelt niet zoveel meer voor, hoeft ook niet. Op een project zitten meestal nog maar een paar mensen die er echt voor geleerd hebben, als voorman of zo.

Voor kwaliteit wordt enerzijds gezorgd door uit te gaan van een goed plan, en keuze van een goede uitvoerder, en anderzijds door intensieve controle van de voortgang, liefst dagelijks. Dan maakt de wegbeheerder zo nodig een rapport op, om er bij de oplevering op terug te kunnen vallen. Niet dat je het daar graag op aan laat komen, vanzelf.
Dat is zo’n beetje de hoofdmoot, maar er komen natuurlijk allerlei dingen tussendoor: klachten van burgers, gaten in het wegdek, een wijkende stoeprand, een probleem met het straatmeubilair, of op bouwplaatsen, noem maar op. Er is altijd wel iets dat dringend moet. Ja, ook werkzaamheden van nutsbedrijven (water, telefoon bv.), daar moeten wij altijd direct ruimte voor geven, dat zijn we wettelijk verplicht. En dan is er natuurlijk ook nog van alles te regelen rondom het stratenmaken.
O, dan wordt het te lang? Nou, dan laten we het hierbij.’
30 januari 2014, FH

Hebt u vragen over bereikbaarheid, bv. tijdens de nucleaire top 22 tot 25 maart? Ga naar:
www.denhaag.nl/bereikbaarheid/