Van veen naar zand: hoe de ‘Archipel’ het licht zag

historie
Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag Google Maps

Fontein als begin van het Bankaplein. Foto Gemeentearchief Den Haag

Vorige maal kwam ter sprake hoe rond het midden van de negentiende eeuw rond het station Hollands Spoor een voorname wijk het licht zag. Deze was helaas geen lang leven beschoren. In de eerste plaats door de venige ondergrond en in de tweede plaats door de groei van de naburige Schilderswijk.

De gegoede burgerij hield het daarom vrij spoedig voor gezien en trok naar het ‘zand’. Zo ontwikkelde zich ten noorden en ten oosten van de Alexanderkazerne (1841-1848) een nieuwe wijk die de naam ‘Archipel’ zou krijgen.

Dr. Paul Gerretsen, voormalig rector van het VCL, zal aan de hand van kaarten, prenten en foto’s deze ontwikkeling belichten op dinsdag 22 november om 19.30 uur, voorafgaande aan het wijkberaad.