Historisch onderzoek en teksten

Februari 2011 – Bettina J. Mulder heeft een nieuwe website over historisch onderzoek geopend. Op de site staat veel bestaand, maar ook nieuw werk van haar, waaronder verschillende series Haagse wijkgeschiedenissen. Daaronder bevindt zich een achttal teksten over Archipel & Willemspark. De website is te vinden op www.geschiedenisenteksten.nl

Onderstaande artikelen betreffen Archipel & Willemspark
1. Tolhek Scheveningseweg naar Kerkhoflaan, 1924
klik hier
2. Mr. Samuel van Houten in Riouwstraat, tot 1930
klik hier
3. Prikkeldraad rond bomen Sophialaan, WO II
klik hier
4. Kunstzaal Kleykamp volledig vernietigd, 1944
klik hier
5. Nieuwe Engelse Kerk aan Ary vd Spuyweg, 1952
klik hier
6. Het pontje over het Kanaal gesloopt, 1956
klik hier
7. Sloop Alexanderkazerne, Burg. Patijnlaan, 1971
klik hier
8. Film opnamen Eline Vere, Sumatrastraat, 1990
klik hier