Hoe nu verder met het Wijkberaad?

Beste wijkgenoten,

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark hecht aan goede communicatie met de achterban. Alleen zo ontstaat voldoende draagvlak voor onze standpunten en activiteiten. Om die reden organiseren wij jaarlijks 4-5 keer een Wijkberaad en houden wij informatiebijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen.

Door de Corona crisis durft het bestuur het de komende maanden echter niet aan om een fysiek Wijkberaad te organiseren. Dat levert te veel logistieke problemen op. Vanwege de vele oudere bezoekers van het Wijkberaad vinden wij ook een video-conferentie niet realistisch. Concreet betekent dit dat het Wijkberaad van 14 juli niet doorgaat. Over het Wijkberaad van 8 september en 24 november wordt op een later moment besloten. Wij betreuren deze situatie.

Nu het Wijkberaad wegvalt, zetten wij de komende periode in op het nog actiever communiceren met de wijk. Dat doen we door middel van website, nieuwsbrief en persoonlijke brieven. Voor deze laatste twee kunt u zich aanmelden bij: secretariaat@archipelwillemspark.nl. Daarnaast staan het bestuur en de werkgroepen altijd open voor vragen en suggesties. De contactgegevens vindt u op de website: www.archipelwillemspark.nl

Bestuur Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark