Hofje Javalaantje 150 jaar

20-08-2016

Op zaterdag 8 oktober 2016 vieren we het 150 jarig bestaan van hofje het Javalaantje, Javastraat 99-161. Het hofje is In 1866 kadastraal geregistreerd door Gerardus van der Leeuw en consorten. Meester-metselaar Gerardus Van der Leeuw had in 1862 in de omgeving van de Javastraat enkele stukken grond gekocht en bouwde hierop in totaal 64 woningen.

Oorspronkelijk bestond het hofje uit 30 huisjes, in twee rijen, met een gemeenschappelijk erf. In de 70er jaren van de 19e eeuw zijn hieraan twee kopwoningen toegevoegd en hebben de huisjes een eigen erfje gekregen. Het pad bleef gemeenschappelijk. In het midden van het hofje stonden vier tonnen voor ontlasting, en waren twee waterkranen. Rond 1912 kregen de huisjes een uitbouw, met eigen sanitair.

Nog in 1970 dreigde de gemeente met onbewoonbaarverklaring van het hofje, wegens de slechte staat waarin de huisjes verkeerden; nu is het een gemeentelijk monument en een groene oase, gelegen tussen twee drukke doorgaande wegen: de Javastraat en de Mauritskade. Het maakt deel uit van Willemspark II, dat samen met de Archipelbuurt in 1988 door het rijk is aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Het voor deze gelegenheid geschreven boek zal op die dag worden aangeboden aan de achter-achterkleinzoon van de bouwer van het hofje. Enkele van de huisjes zullen worden opengesteld voor de genodigden en er zal o.a. een fototentoonstelling zijn met oude foto’s van het hofje en de omgeving. Daarnaast is het jubileumboek te koop, evenals zelfgemaakte pruimenjam uit het hofje en speciale jubileumwijn.

Contactpersoon VvE: Nella Bosman (nellabosman@hotmail.com)

CJP