In memoriam Jaap Drijver

Woensdag 14 november 2018 hebben familie, (muziek)vrienden en wijkgenoten in crematorium Ockenburgh in groten getale afscheid van Jaap genomen.

Jaap was een betrokken wijkbewoner. Voor de website van Archipel & Willemspark is Jaap van groot belang geweest. Bij de start in 2004 zorgde Jaap in de kleine redactie vooral voor de techniek. De inhoudelijke zaken werden door anderen ingevuld. Naast de Nederlandstalige editie kwam er al snel ook een Engelse editie, verzorgd door Linda Nash. Als leidraad voor de invulling van de artikelen gold: informatie van en voor de wijk. En dat graag op een aantrekkelijke manier, royaal voorzien van illustraties. Jaap heeft ruim tien jaar meegewerkt in de redactie van de website.

De website was niet zijn enige hobby. Muziek was belangrijk voor hem. Jaap speelde verdienstelijk cello en deed mee bij uitvoeringen van amateurgezelschappen. Ook tijdens het Open Podium bij ons in de wijk is hij te horen geweest.

Op veel manieren waren Jaap en Eva Drijver (de wijkkrant!) betrokken bij onze wijk. We gaan Jaap missen en wensen Eva veel sterkte.

Ank Beekman