In Memoriam Marjan Teesing 18 jan 1942- 5 juni 2020

Het bericht van het overlijden na een kort ziekbed van Marjan Teesing kwam als een grote schok voor velen uit de buurt. Marjan kwam jaren geleden in de redactie van de wijkkrant. Ze maakte wel een duidelijk voorbehoud: ze wilde relevante informatie verstrekken over duurzaamheid en energietransitie. Ze richtte een actieve werkgroep op die informatie verzorgde tijdens o.a. het Energie café, waar ze haar beroemde Groene Buurtsoep serveerde. Ze beschikte over een groot netwerk en werkte constructief samen met de gemeente en andere wijken. Dankzij haar belandden vele zonnepanelen op de daken.

Marjan toonde een brede interesse in alles wat met duurzaamheid te maken had. In haar laatste interview in de februarikrant besteedde ze aandacht aan waterstof als energiebron. Enkele jaren terug kreeg zij de ErePrijs van de Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark voor haar vele verdiensten op milieugebied.

Het welzijn van de aarde ging Marjan oprecht aan het hart. We hebben haar leren kennen als een beminnelijk, bescheiden, scherpzinnig en zeer doelgericht voorvechtster van de duurzaamheid. De buurt zal haar missen.

De redactie (Wijkkrant)