Inloopbijeenkomst herinrichting Bankastraat

Dinsdag 14 januari heeft de gemeente haar plannen voor de herinrichting van de Bankastraat gepresenteerd in Brasserie Archipel. Na de eerdere presentatie van projectleider André Vos (tijdens het wijkberaad afgelopen juni) zijn er nog wat kleine puntjes in het ontwerp aangepast. De inzet van het plan is dat de veiligheid voor fietsers voorop staat.

De Bankastraat is aangewezen als een sterroute voor de fiets en dat brengt automatisch enkele voorwaarden voor de inrichting van de straat met zich mee. Zo zouden er eigenlijk over de hele straat vrij liggende fietspaden moeten komen. Omdat dat in het smalle deel niet haalbaar is, is daar gekozen voor fietssuggestiestroken, die waar nodig ook door het overige verkeer gebruikt mogen worden. Ook heeft de gemeente het kruispunt bij de Laan Copes, mede gelet op enkele recente incidenten, nogmaals geheel doorgerekend en zo aangepast dat de fietsers zo veilig mogelijk de kruising kunnen passeren.

Tijdens de inloopbijeenkomst kregen buurtbewoners en belanghebbenden de gelegenheid om kennis te nemen van het voorontwerp zoals dat er nu ligt. De reacties en suggesties van de bezoekers zullen worden meegenomen bij het definitief vaststellen van het ontwerp. Over het algemeen werd er, net als destijds in het wijkberaad, positief gereageerd op de plannen. Er zijn een paar punten die nog aandacht van de gemeente vergen.

Het belangrijkste punt van kritiek dat werd aangedragen betreft de bevoorrading van de winkeliers in de brede Bankastraat. Doordat er minder asfalt beschikbaar komt voor het autoverkeer is de verwachting van een aantal winkeliers dat de vrachtwagens die de goederen voor de winkels komen brengen minder goed kunnen lossen. In het ontwerp is geen laad- en loszone meer opgenomen. De vrachtwagens moeten in de nieuwe situatie dan midden op de rijbaan staan, wat al snel een opstopping kan opleveren is de gedachte. Dat zal met name het geval zijn als er meerdere vrachtwagens tegelijkertijd komen leveren. Ook betekent het moeten passeren van het vrijliggende fietspad een extra obstakel bij het rijden met palletwagens en rolcontainers. Vanuit de gemeente werd op de inloopavond toegezegd nog eens te kijken naar het punt van het laden en lossen. De winkeliers in het brede gedeelte krijgen binnenkort een uitnodiging om hierover met de gemeente van gedachten te wisselen.

Verder maken bewoners van de Soendastraat zich zorgen over het mogelijke gebruik van hun straat als uitwijkroute mocht de Bankastraat vol komen te staan en zijn er wat kleinere punten genoemd zoals het wel of niet doortrekken van zebrapaden over de fietspaden, het gebruik van schuine of rechte stoepranden op het Bankaplein en de verplichte rijrichting van fietsers, rechtsaf naar de Burgemeester Patijnlaan, komende vanuit de Bankastraat. Als alle fietsers zich aan de beoogde wegindeling houden zal de veiligheid zeker toenemen. Maar we weten allemaal hoe eigenwijs we soms kunnen zijn op de fiets…

We zijn benieuwd wat de gemeente met de inbreng vanuit de wijk gaat doen en volgen de ontwikkelingen op de voet.
15 januari 2014, Derk Hazekamp