Inspraak voorontwerp smalle delen Javastraat

Het college van B&W heeft het voorontwerp voor de herinrichting van de smalle delen van de Laan van Meerdervoort en de Javastraat vrijgegeven voor inspraak. De mogelijkheid om hier in twee richtingen te fietsen is daarmee een stap dichterbij. Het kruispunt bij de Javabrug wordt als eerste aangepakt.

De inspraakperiode loopt van maandag 11 november tot en met zondag 22 december 2013. De stukken zijn in te zien via de website van de gemeente Den Haag en bij het Haags Informatie Centrum in het stadhuis aan het Spui.  Maandag 25 november van 16.30 tot 20.00 uur is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere belanghebbenden in Café Blossom aan de Anna Paulownastraat 70C.

Het voorontwerp gaat uit van één rijstrook voor autoverkeer, op de smalle delen Laan van Meerdervoort en Javastraat in de richting van Wassenaar. Daarnaast komt een fietsstrook, en aan de andere kant een vrijliggend fietspad in de richting van Kijkduin.

Op het Metropoleplein gaan de twee rijstroken van het brede deel over in één naar de Carnegielaan en één naar de smalle Laan van Meerdervoort. Hierdoor hoeven fietsers en voetgangers die richting Carnegielaan gaan straks maar één rijstrook over te steken. Ter hoogte van de Scheveningseweg wordt de inrichting aangepast waardoor de veiligheid voor fietsers verbetert.

Bij de Javabrug worden de rijstroken beter ingedeeld en de opstelstroken verlengd. Hierdoor zitten fietsers en automobilisten in de richting van Koningskade/Raamweg elkaar niet meer in de weg. Dat is veiliger en beter voor de doorstroming en biedt ruimte voor de aanleg van fietsvoorzieningen. Als gevolg van deze aanpassingen vervallen 12 parkeerplaatsen. In het zogenoemde ‘Javalaantje’ worden 13 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd.

De Schelpkade krijgt tweerichtingverkeer om de bereikbaarheid van Willemspark te verbeteren. Verder komen langs de Laan van Meerdervoort en de Javastraat verschillende laad- en losplekken. De verkeerslichten bij de Frederikstraat blijven staan.

De herinrichting van de Laan van Meerdervoort staat gepland in 2016 en die van de Javastraat in 2015. De werkzaamheden bij de Javabrug worden medio 2014 uitgevoerd.

DEFINITIEF Verslag Bewonersavond Javastraat 18 sept 2013

131683_DSO_A4 Factsheet_LvanMeerdervoort_DHMH_v3_LR