Inspraakreactie bestuur A&W

De invoering van een overgangsjaar, de verzekering dat het voorstel niet beoogt een verkapte bezuinigingstaakstelling binnen te halen en enige andere aanpassingen hebben de zorgen van het bestuur duidelijk verminderd. De beoordelingscriteria zijn echter rijkelijk vaag. Aanvraag van extra subsidie boven de basissubsidie kan gemakkelijk leiden tot een behoorlijke verzwaring van de administratieve last. De administratieve kracht is essentieel voor de continuïteit, voor de bereikbaarheid van de bewonersorganisatie. Het bestuur kiest voor de huidige, maximale periode van acht jaar, in plaats van de verplichting voor bestuursleden om na zes jaar af te treden

Zie hier voor de volledige tekst d.d. 21 mei 2011 van de INSPRAAKREACTIE Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark op het conceptraadsvoorstel Subsidiesystematiek Bewonersorganisaties