Internationaal park en protest

Wie op internet gaat naar Den Haag – Ontwikkeling Internationaal Park vind daar een pdf verbinding met het Concept-Ambitiedocument Ontwikkeling Internationaal Park. 170 paginas met een uitvoerige beschrijving van de plannen die de gemeente heeft ontwikkeld, met heel veel mooie illustraties en duidelijke plattegronden.

* Op pagina 104 en 105 zien we de wegen die door het nieuwe park zullen lopen: een netwerk van 6 meter brede betonnen paden met straatverlichting, met aan weerszijden een 2 meter brede semi-verharde strook en een 6 meter brede open strook tot aan de bosrand (totaal 23 meter breed). Verder staan gepland 3 meter brede asfalt paden, 2 tot 3 meter brede semi-verharde paden en tenslotte informele bospaden met bv. houtsnippers.

* Pagina 107 vertelt ons dat er een 5 km lange ringweg rond het gehele park komt + een 3,2 km lange ringweg rond het centrale deel van het park.

* Op pagina 88 en 89 zien we de 6 grootse entrees tot het park. Royaal opgezet, geplaveid met beton, met decoratieve verlichting. Op pagina 119 staat een afbeelding.

* Op pagina 42 staat een plattegrond van de “reuring en rust” in het park: de reuring langs de buitenranden, de rust in het bos in het centrale gedeelte (waar ook 6 meter brede betonnen wegen met straatverlichting doorheen lopen).

* Voor de reuring in de Scheveningse Bosjes staan o.a. een biertuin, food trucks en een jukebox gepland. Ondernemers worden uitgenodigd verdere initiatieven te ontwikkelen.

* Pagina 97: er is een uitspanning aan de Waterpartij bedacht, het is niet duidelijk wat er met het Indië-monument gaat gebeuren.

Om dit ambtieuze plan voor het Internationale Park te realiseren zullen heel veel bomen en struiken in de Scheveningse Bosjes gekapt worden en zullen kilometers bosgrond bedekt worden met beton en asfalt. Je kunt je afvragen watvoor invloed de straatverlichting en het geluid van de reuring zullen hebben op de natuur en de rust in het bos.

Kijkt u zelf het Ambitiedocument eens door en vorm uw eigen mening. En wanneer u bezwaar hebt tegen onderdelen van het plan stuur voor 17 januari 2016 een email aan:
info-internationalezone@denhaag.nl met een cc aan  behoudscheveningsebosjes@gmail.com
14 december 2015,  MM