Internationaal park + en –

Zo langzamerhand is er sprake van een overdaad aan informatie over het voorstel van de gemeente een internationaal park in te richten aan de buitengrens van onze buurt. Daarom doen wij bij deze een poging wat structuur aan te brengen. De hoofdlijnen van het gemeentelijke voorstel zijn samengevat in:
https://www.archipelwillemspark.nl/?p=16163 .
Daarin is ook aangegeven hoe u meer informatie kunt krijgen en waar u bezwaren kunt indienen.
Voor, soms ludieke, uitingen van afgrijzen kunt u hier terecht: https://www.archipelwillemspark.nl/?p=16133 en https://www.archipelwillemspark.nl/?p=16158 .
17 december 2015, FH