Internationaal Park wordt anders

Het college gaat opnieuw kijken naar het concept-plan voor het Internationaal Park en neemt extra de tijd om opnieuw met de stad in gesprek te gaan. Dat staat in een commissiebrief die 23 februari 2016 naar de gemeenteraad is gestuurd.

Het concept-plan voor een Internationaal Park werd 18 november 2015 gepresenteerd. Ongeveer 3200 Hagenaars hebben op het plan gereageerd. De ingekomen reacties worden geïnventariseerd en verwerkt in een rapportage. Op basis van deze rapportage volgt een uitgebreide serie gesprekken met de stad. Dit moet leiden tot een gedragen ambitie voor de groengebieden en een bijpassend definitief raadsvoorstel.

Wethouder Revis:
“We gaan het anders doen. Veel Hagenaars hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de plannen. Dat is goed, en daar had ik ook toe opgeroepen. Uit de eerste inventarisatie van de reacties blijkt dat veel mensen vraagtekens zetten bij de ambitie die aanleiding was om dit plan te maken: het idee uit de gebiedsvisie Internationale Zone om het groen in het gebied te gebruiken ter versterking van Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Het is nu ook aan mij om die signalen serieus te nemen. Daarom neem ik extra tijd en ga ik opnieuw in gesprek voor dat ik een definitief plan aan de raad stuur.”
24 februari 2016, FH