Het gezicht achter de voordeur van Cristo Padmos

Door alle corona perikelen hebben de interviews een tijdje stil gelegen maar recent had ik een leuk gesprek met Cristo, mijn collega, inmiddels ex-collega, bij de website redactie. Na 20 jaar voor de website actief te zijn geweest vond ik dat wel een goede reden om hem nu eens in het zonnetje te zetten.
Niet alleen Cristo heeft zich jarenlang voor de wijk ingezet maar ook zijn vrouw Anne. Zij was negen jaar de drijvende kracht achter de jaarlijkse voedselbankactie in het Klokhuis.

In 2009 ben ik met pensioen gegaan en heb ik nog 5 jaar een eigen bureau gehad waar ik adviezen gaf op het gebied van maatregelen tegen geluidsoverlast, vertelde Cristo. Daarvoor heb ik dat jaren gedaan bij Rijkswaterstaat.
Wij deden onderzoek voor Europese regelgeving over normen stellen.
Ik was dan ook veel op reis naar Europese congressen op dit vakgebied.
Vanaf het begin van de Wet Geluidshinder van 1975 heb ik me dus met geluidszaken beziggehouden.

In 1991, om precies te zijn op 28 oktober, zijn wij in de Archipel komen wonen en, inmiddels verhuisd van de Madoera- naar de Riouwstraat. Anne en ik wonen nog steeds met erg veel plezier in deze wijk, zo meldde Cristo.
Omdat ik graag buurtbewoners wilde leren kennen ben ik naar de vergaderingen van de Bewonersorganisatie gegaan en daar ontmoette ik Else Ponsen van de Wijkkrant. Zij vroeg me of ik interesse had om de redactie daar te komen versterken en dat heb ik vervolgens een aantal jaren gedaan.

In 2002 kwam Cristo, via Frits Hoorweg, bij de website terecht. Daar zaten destijds ook Jaap Drijver, Ank Beekman, Margreet Meyer (voor de Engelse versie) en Denniz Pelsman, de “technische” man.
Die zijn inmiddels allemaal gestopt en nu maakt Maud Siegmund al weer enige tijd de Nieuwsbrief en zorgt voor de inhoud van de website.
Na het vertrek van Margreet heeft Patty Calabro het stokje voor de Engelse versie overgenomen.

De lezers zullen het met me eens zijn dat de nieuwe versie van de website een hele verbetering is, zei Cristo. Maar het is, om er artikelen en foto’s op te zetten, nu allemaal wel een stuk ingewikkelder geworden en dat is ook een reden voor mij geweest om er mee op te houden. Na 20 jaar is het ook wel mooi geweest. Bovendien is de organisatie van de website bij Maud Siegmund in goede handen!

Op mijn vraag naar zijn hobby’s antwoordde Cristo direct “zingen”.
Een oud collega vroeg mij, jaren geleden, eens te komen kijken bij het koor van Victor Westerkamp. Na het voorzingen mocht ik lid worden en kreeg ik een heel klein rolletje in een opera die hij op dat moment aan het voorbereiden was. Bij de volgende opera (Il Matremonio Segreto) kreeg ik een grotere rol. Ik was de graaf die moest trouwen met de dochter van een rijke man. Om me voor te bereiden heb ik een CD van de opera op de kop getikt en kon ik ook thuis oefenen.
Deze opera’s werden uitgevoerd in de kapel van de Katholieke Begraafplaats “Sint Petrusbanden” en dat was op zich al een hele belevenis

Later ben ik met veel plezier gaan zingen bij Archicapella en dat koor heeft een heel leuk ander programma. Ik kan me hier meer concentreren op samen zingen en dat past toch iets beter bij mij dan solo zingen.

Josephine de Vijlder