Gezicht achter de voordeur: het Ouderenwerk

Voor dit artikel had ik een gesprek met Matthias Wenzel, de man achter het ouderenwerk in onze wijk. Matthias werkt al 25 jaar voor Zebra, één van de vier welzijnsorganisaties die in Den Haag actief zijn.

Mijn kantoor staat in het Zeeheldenkwartier en “mijn wijk” beslaat, naast het Zeeheldenkwartier, ook de wijken Kortenbos en Archipel/Willemspark, zo meldde hij. Na het VWO had ik eigenlijk geen zin om te studeren en toen ik, na mijn diensttijd, werk zocht ben ik begonnen als vakantiehulp bij de Thuiszorg en werd ik gezinsverzorger. Ik wilde graag met mensen werken en iets voor ze betekenen. Mijn moeder overleed toen ik 19 jaar was en toen zorgde ik voor mijn broer van 12. Het zat er dus al vroeg in.

Van vakantiehulp werd ik vaste medewerker en heb ik tien jaar met veel plezier in de gezinszorg gewerkt. In die periode heb ik in deeltijd een HBO opleiding bejaardenwelzijnswerk gevolgd. Sinds een jaar of zes ben ik nu op maandagochtend aanwezig in het Klokhuis om, waar nodig, kwetsbare ouderen te ondersteunen. Eenzaamheid is vaak een element van de kwetsbaarheid. Mensen kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur een afspraak met mij maken.

Tot drie jaar geleden lag de nadruk op het organiseren van activiteiten voor de ouderen. In samenwerking met een groot aantal vrijwilligers organiseerde ik diverse activiteiten. Nu ligt de focus meer op individuele begeleiding en organiseer ik huisbezoeken. Bij het bereiken van een kroonjaar (v.a. 75 jaar) ontvangt diegene van ons een brief met de vraag of er prijs gesteld wordt op een bezoek van één van onze vrijwilligers. Sommigen ervaren dat als “ betuttelend” en stellen er dus geen prijs op maar ca 25% reageert positief. De vrijwilligers, die deze signalerende huisbezoeken afleggen, geven informatie en advies en wijzen de mensen de weg naar het verkrijgen van de benodigde hulp. Ik bezoek zelf wanneer er extra vragen zijn die de vrijwilligers niet kunnen beantwoorden. In de Archipel/Willemspark wonen relatief veel ouderen. Volgens schatting hebben ca. 600 mensen de leeftijd van 75 jaar en ouder. Dus reken maar uit hoeveel bewoners er ouder zijn dan 55+!

De variatie in mijn werk vind ik erg leuk. Het werken met vrijwilligers die de mensen thuis bezoeken, die gastvrouw zijn in het Schakelpunt en in ’t Klokhuis, het contact met de wijkagent (die veelal ook een signalerende functie heeft) en de thuiszorg. Ik begeleid de “telefooncirkel” . Wijkbewoners die alleen wonen, of moeilijk de deur uitkomen, kunnen hieraan deelnemen. Deelname betekent iedere dag contact met andere deelnemers en, indien nodig, kan tijdig hulp worden ingeschakeld. Daarnaast organiseer ik voorlichtingsbijeenkomsten, zit ik in de Stuurgroep van het Schakelpunt (samen met de bewonersorganisatie, Florence en Staedion) en heb ik de coördinatie van de diverse gymgroepen in ’t Klokhuis, het Schakelpunt en in de Heldenhoek. Ook mantelzorgers kunnen voor advies of ondersteuning bij mij terecht.

Daar de betaalde, professionele ondersteuning door de bezuinigingen steeds verder wordt beperkt, voorziet Matthias een toenemende behoefte aan vrijwilligers voor huisbezoeken, het maken van een wandeling of het doen van boodschappen met of voor een oudere bewoner. Hij zoekt dan ook graag contact met wijkbewoners die hier tijd voor willen en kunnen vrijmaken. Ook staat hij open voor initiatieven uit de wijk. Heeft u een idee voor leuke, nieuwe activiteiten voor ouderen in de wijk? Neemt u dan even contact met hem op. Telefonisch bereikbaar op 06-43395289. Via ‘t Klokhuis 070 – 350 35 11 of per email m.wenzel@zebrawelzijn.nl

Josephine de Vijlder

(CJP 23 mei 2016)