Gezicht achter de voordeur: wijkactie voor voedselbank

Voor dit artikel sprak ik met Anne Tieleman, initiatiefneemster van de wijkactie voor de voedselbank. Ik kwam regelmatig in de Vredeskapel, vertelde ze en in de Protestantse Kerk is het traditie dat de eerste woensdag in november “de dankdag voor het gewas” is.

Vijf jaar geleden was ik er ook en toen werd er op die dag een actie gehouden voor de voedselbank. Een prachtig initiatief maar het bereikte slechts een kleine groep mensen die toevallig aanwezig was.

Dat jaar ben ik gestopt met werken. De actie voor de voedselbank liet me niet meer los en ik dacht, zo’n inzamelingsactie moet ook groter kunnen zodat we meer mensen kunnen bereiken. Ik ben het vervolgens gaan promoten met behulp van folders, ik ben langs gegaan bij de winkeliers en inmiddels is dit nu het vijfde jaar dat de inzamelingsactie in ’t Klokhuis en het Schakelpunt wordt gehouden.

De actie loopt van maandag 31 oktober t/m woensdag 2 november 2016,
Vrijwilligers zijn aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen:
in ’t Klokhuis van 09.00 uur – 19.00 uur
in het Schakelpunt van 10.00 uur – 12.00 uur.

Het zou fantastisch zijn wanneer alle wijkbewoners iets zouden kunnen missen voor diegenen die aangewezen zijn op voedsel van de voedselbank. En dat zijn er velen, zoals we weten. Ook shampoo, zeep en verzorgingsartikelen zijn meer dan welkom.

Alle winkeliers in de wijk zijn inmiddels weer benaderd en de meesten, voor zover zij dat kunnen (voor de bakker en de slager is dat natuurlijk wat moeilijk) doen enthousiast mee. Wij vragen ze om “houdbare” spullen zoals pasta, rijst, koffie, thee, suiker en conserven in blik. De lieve dames van de drogist sparen al het hele jaar monstertjes van allerlei producten en dat is een welkome aanvulling.

Ik heb een artikel geschreven en dat, ter publicatie, gestuurd naar o.a. de Posthoorn, de Scheveningse Courant en Den Haag Centraal, in de hoop zoveel mogelijk publiciteit rondom de actie te vergaren, zei Anne. De winkeliers worden voorzien van folders die zij vervolgens aan hun klanten kunnen meegeven. Er worden ook flyers gemaakt die wij de zaterdag ervoor uitreiken aan het winkelend publiek. Kortom, we doen er alles aan om het tot een succes te maken.

Begin september, zo vertelde Anne, begin ik met de voorbereidingen, het maken van een plan van aanpak, instanties informeren, contacten leggen, folders maken, wanneer worden de kratjes gebracht en opgehaald, etc. etc. Dit jaar heb ik bij de organisatie hulp gekregen van Marieke Alberts (van Eijk Makelaars) en Patricia Nelson, een Amerikaanse expat die ik vorig jaar in ‘t Klokhuis tegenkwam toen ze spullen kwam brengen. Zij was verbaasd over het aantal spullen dat was binnengebracht. Volgens haar moest dat in een wijk als de Archipel en Willemspark toch veel meer kunnen zijn. Ze bood spontaan haar hulp aan en beloofde er een artikel over te schrijven in de Expat krant. Daar er veel expats in onze wijk woonachtig zijn heb ik daar veel vertrouwen in, vertelde Anne.

Dit jaar hebben we de Voedselbank Haaglanden (met diverse uitgiftepunten in Den Haag) uitgenodigd om een presentatie te komen geven. Er is bij velen kennelijk nog onvoldoende bekend over de voedselbanken. Hoe werkt het systeem? Wie komen ervoor in aanmerking? Komen ze echt niet in grote auto’s voorrijden om de (gratis) levensmiddelen op te halen? Op deze vragen wordt die dag een antwoord gegeven.

De presentatie (toegang gratis) is op 18 oktober om 14.00 uur in ’t Klokhuis. U komt toch ook??

Josephine de Vijlder