Gezicht achter de voordeur: Werkgroep Duurzaamheid

Voor dit artikel had ik een gesprek met Greetje Willemsma, één van de negen leden van de werkgroep Duurzaamheid. Zij vertelde dat haar werkgroep-collega Marjan Teesing , als redactielid van de Wijkkrant, over duurzaamheid begon te schrijven in de rubriek “Berichten van de Groene Buurt” en dit leidde in 2011 tot de oprichting van de werkgroep Duurzaamheid. Er stond een oproep in de wijkkrant en daar heb ik op gereageerd en me als lid aangemeld. We hebben geen vaste taken en alles gaat in goede harmonie. Eén van de leden heeft financiële kennis in huis dus bestudeert de offertes. Ik heb veel contact met de Gemeente dus doe ik meestal de subsidie aanvragen. We hebben een groeps-app en wanneer er iets geregeld moet worden komt dat via deze app binnen en degene die dan tijd heeft gaat er vervolgens mee aan de slag. We hebben drie keer per jaar overleg met de Gemeente. De eerste stap is meestal dat de gemeente iets wil in de wijk en ons vervolgens als doorgeefluik van informatie over duurzaamheid gebruikt.

Onze werkgroep zet zich in voor een duurzame, groene buurt. Wij organiseren projecten (zoals de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen) en de zg. “energiecafé’s”. Deze bijeenkomsten, die zeer succesvol zijn, organiseren we nu zo’n 4 jaar. Experts op het gebied van duurzaamheid en buurtgenoten kunnen hier hun kennis en ervaring delen. Wij proberen buurtgenoten te inspireren om zelf energie op te wekken, minder gebruik van energie te maken en de buurt te “vergroenen”. Bijzonder was b.v. het energiecafé in de Vredeskapel waar onze buurtgenoot Prins Carlos (de Bourbon Parma) een lezing hield over het net gesloten klimaatakkoord waar hij aan meegewerkt had. Daar er sprake is van een energie“café” heeft het ook een sociale functie. Het onderlinge contact is belangrijk; men helpt elkaar en leert van elkaar. Meestal hebben we zo’n 40 bezoekers.

De zonnepanelenactie was een groot succes. Ons doel was om 200 panelen op de daken te plaatsen maar het zijn er uiteindelijk 459 geworden. Dit betekent een CO2 besparing van ruim 60 ton! We zijn hier heel blij mee en ook heel trots op en het is dan ook terecht dat Marjan Teesing, die dit project aanstuurde, tijdens de Nieuwjaarsreceptie in ’t Klokhuis hiervoor de Ereprijs 2015 heeft ontvangen.

In februari hebben we, samen met de winkeliers uit de buurt, de A&W Energie 4-daagse georganiseerd met verschillende activiteiten. Men kon informatie krijgen over energiezuinig(er) wonen d.m.v. tochtstrips, LED lampen en folies achter de verwarming. Reinier van der Berg, de bekende “weerman”, die ook een rijke ervaring met reizen heeft, hield een boeiende presentatie. Kortom, het waren 4 interessante en succesvolle dagen die niet alleen in de wijk veel mensen op de been heeft gebracht maar ook in de stad veel aandacht kreeg, mede door de banners die we hadden aangebracht op het Bankaplein.

Ik ben zelf al een tijd bezig om mijn huis te verduurzamen, vertelde Greetje. Een nieuwe CV ketel was de eerste stap en dat scheelde meteen een slok op een borrel. Mijn energieverbruik ging fors omlaag. Ik heb alle lampen inmiddels vervangen door ledlampen, zonnepanelen genomen en een warmtepomp aangeschaft. Voorwaar een “waardig” lid van de werkgroep duurzaamheid!

Josephine de Vijlder