Invoeren weesfietsenbeleid ook in onze wijk

Vanaf 3 april 2018 is de gemeente gestart met het opruimen van weesfietsen in de hele stad, dus ook in onze wijk. Fietsen die langer dan 28 dagen ongebruikt op de openbare weg staan, krijgen een waarschuwingslabel. Deze fietsen noemt de gemeente weesfietsen.

Is de weesfiets na 28 dagen nog ongebruikt? Dan krijgt de fiets een tweede label (een “besluitlabel”). De eigenaar heeft dan nog 2 tot 3 dagen om de fiets weg te halen.

Gebeurt dat niet, dan wordt de fiets naar het Fietsdepot Haaglanden (in de Binckhorst) gebracht.

Als eerste krijgen weesfietsen op zogeheten “hotspots” een waarschuwingslabel. Hotspots zijn plekken waar door meldingen van bewoners en eigen ervaring van de gemeente is vastgesteld dat er veel ongebruikte fietsen zijn. In onze wijk zijn als hotspot aangeduid: Bankastraat tussen Bankaplein en Burgemeester Patijnlaan en het Nassauplein (beide kanten) tot aan de Javastraat.

Zie verder de gemeente.