In Memoriam ir Joop Vos

Vrijdag 13 april 2012 hebben wij in het crematorium Ockenburg afscheid genomen van onze oud-voorzitter Joop Vos. Na in zijn werkzame leven als Delfts ingenieur voor Shell de hele wereld overgezworven te hebben, is hij met zijn Anneke neergestreken in Wassenaar en kwam daar al snel in de plaatselijke politiek als raadslid voor de VVD. Toen evenwel het eerste gebouw aan het Monchyplein gereed was (de Crescent) verhuisden ze daarheen.

Joop werd voorzitter van de VvE Crescent en bemoeide zich – samen met wijkgenoot en architect Guido de Sturler – met alles om de gemeente voor blunders te behoeden (er waren problemen met het grondwater, de geplande toren was te hoog etc.). Uiteindelijk is het Monchyplein nog genomineerd voor de Nieuwe Stad Prijs (maar kreeg die niet).

Natuurlijk werd een rasbestuurder als Joop alras gevraagd om voorzitter van de bewonersorganisatie te worden. Dat gebeurde door Cateau van der Hoog – de Brauw, al jaren vice-voorzitter (omdat ze geen voorzitter wilde worden). Dat voorzitterschap van Joop heeft tien jaar geduurd (weliswaar een beetje in strijd met de statuten, maar de wijk was er maar wat blij mee). De lijst met zijn verdiensten voor de wijk is lang. Ik noem allereerst het behoud en de renovatie van het Klokhuis, ons wijkgebouw en de herinrichting en versmalling van de Laan Copes, de actie voor verkeerdrempels in de wijk, het opknappen van het Bosje van Repelaer en de aanpak van de Scheveningse bosjes, de berichten uit de vorige eeuw, die u overal in de wijk kunt vinden, de skateboardbaan aan de Ary van der Spuyweg, de nieuwe fietsbrug over de Koninginnegracht en ga zo maar door. Hoe deed Joop dit alles?

Joop was een geboren netwerker die zijn politieke contacten goed onderhield en van tijd tot tijd bij hen binnen stapte en zo van alles  klaarspeelde. Die contacten zaten vooral ter rechterzijde, want Joop was geen rode rakker. Van socialisten moest hij niet veel hebben (met uitzondering van Jetta Klijnsma, die hij hoog had). CDA burgemeester Wim Deetman had het bij hem verbruid, omdat deze te weinig tijd vrijmaakte voor de wijk. Dan had Joop hem net gestrikt voor de opening van de expositie bij het 35-jarig bestaan van A & W, voor de opening van het de Monchyplein of voor de skateboardbaan, steeds weer liet Deetman het met veel excuses afweten (smoesjes vond Joop dat). De ene keer moest de doop van het prinsesje Amalia worden voorbereid en de andere keer moest Deetman als hoofd van de brandweer een brand blussen in de Schilderswijk. Dat griefde Joop diep. Veel had hij op met VVD-wethouder Bruno Bruins, die bij de opening van de skatebaan de burgemeester kwam vervangen in sporttenue. Bruno maakte excuses, maar Joop vond die outfit heel toepasselijk.

In januari 2008 is aan Joop de Ereprijs van Archipel & Willemspark uitgereikt, hetgeen iedereen zeer terecht vond. Wij zagen hem voor het laatst op de nieuwjaarsbijeenkomst in januari jl., niet wetend dat dit afscheid zo spoedig zou volgen. Wij gedenken Joop in dank voor alles wat hij voor de wijk heeft gedaan.

Wybe Taekema, voorzitter