Kapaanvraag Bosje van Repelaer

De gemeente Den Haag heeft recent een kapaanvraag ingediend voor 30 bomen in het Bosje van Repelaer. Vanuit de gemeente is de volgende onderbouwing voor de aanvraag gegeven.

Het betreft een dunning in het bosgebied(je) ter grootte van ca. 6.000 m2. De bomen in dit gebied zijn overwegend Esdoorns. Van deze Esdoorns zijn een groot aantal meerstammig en van mindere kwaliteit. De bomen staan erg dicht tegen elkaar aan en door deze 30 bomen te verwijderen zullen de bomen in de nabije omgeving zich beter kunnen ontwikkelen. Door op diverse plekken een aantal nieuwe bomen te planten zal de diversiteit in het bosje verbeteren. Ook zal de onderbeplanting door verbeterde toetreding van licht in diversiteit toenemen. In het bosje zullen 15 bomen teruggeplant worden. Nog eens 15 andere bomen worden in de direct omgeving geplant (Javabosjes). De voorgenomen kap is besproken met de vertegenwoordigers van het aangrenzende hofje.

Werkgroep Openbare Ruimte