Wijkberaad op 16 maart 2017

 

 

Wijkberaad bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
datum: donderdag 16 maart 2017, aanvang: 20.00 uur
plaats: ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag (bovenzaal)


Geachte wijkgenoten,

Donderdag 16 maart 20.00 uur zal het komende wijkberaad plaatsvinden, als altijd in ’t Klokhuis. Bijgaand treft u de agenda (pdf) aan.

Agenda wijkberaad

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 19 januari 2017 (pdf)

3. Mededelingen van het bestuur
• Financieel jaarverslag 2016

4. De werkgroepen brengen verslag uit van hun activiteiten
• Openbare ruimte (o.a. uitbreidingsplannen Madurodam, Denktank Westbroekpark-Waterpartij-Scheveningse bosjes)
• Verkeer (Herinrichting Bankastraat, Forum Verkeer op 30 maart a.s.,
Werk aan de Raamweg, Koningskade, Zuid-Hollandlaan)
• Duurzaamheid
• Cultuur
• Ruimtelijke ordening (Scheveningseweg)
• Zorg/Welzijn
• Redacties wijkkrant en website

5. Gemeente en politie zijn aanwezig voor suggesties, opmerkingen en klachten:

● Mededelingen van de politie (Marianne Hoogerbrugge/Marco Scherpenisse)
● Mededelingen van de gemeente (Gerard Spierenburg)

6. Rondvraag en sluiting
Uw actieve belangstelling en bemoeienis wordt zeer op prijs gesteld.
Wij zien uit naar uw komst op donderdag 16 maart

Robert van Moorsel, voorzitter

Volgende bijeenkomsten wijkberaad in 2017: 15/6, 28/9, 16/11