Open Ateliers: onze lokale TEFAF

Op 8 en 9 oktober vonden de tweejaarlijkse Open Ateliers-dagen plaats. De organisatoren Patricia Maitland en Jan Deknatel zetten voor de derde keer hun schouders onder dit voor onze wijk zo belangrijke evenement. In het totaal waren er 39 in de Archipel woonachtige professionele kunstenaars en geoefende amateurs bereid gevonden om mee te werken. De variëteit en het niveau van het aanbod was indrukwekkend: schilderijen, tekeningen, grafisch werk, portretten, foto’s, beeldend werk, papier-maché, en keramiek. Zelfs naaldwerk ontbrak niet.

Wie de ruimte had, stelde zijn werk in eigen huis tentoon. Wie niet over voldoende ruimte beschikte, kon terecht in het Vreedehuis of bij een bevriende wijkgenoot, veelal ook een tentoonstellende kunstenaar. In tegenstelling tot een formele tentoonstelling leidt de Open Atelier -formule ertoe, dat de bezoeker de gelegenheid krijgt om de kunstenaar persoonlijk te ontmoeten. Dat kan een belangrijke bijdrage leveren om zijn/haar kunstuiting ten volle te waarderen.

In een mooie overzichtelijke folder waren alle locaties op de wijkkaart aangegeven. Die folder was door vrijwilligers huis aan huis verspreid en in groter formaat, als extra katern, aan de Wijkkrant toegevoegd. Bovendien was er een interactieve kaart op de website www.openateliersarchipel.nl waar je je route bij voorbaat al kon uitstippelen. En door V-borden op de ramen te bevestigen, vielen de betreffende adressen meteen op in het straatbeeld.

Aan het eind van zondagmiddag was er de gelegenheid om gezamenlijk in het Vreedehuis onder het genot van een drankje, muzikaal omlijst door een swingend gelegenheidstrio, nog wat na te praten.

In tegenstelling tot Maastricht, zijn op onze lokale TEFAF de kunstwerken betaalbaar. U kunt er bovendien van kunst genieten zonder dringen en de dreiging van een overval. Zet het nu al in uw agenda voor oktober 2024!

Mensen die niet konden meedoen kunnen alsnog een goede indruk krijgen via de foto’s op website https://openateliersarchipel.nl/foto-overzicht-8-9-oktober/ en op https://www.instagram.com/openateliersarchipel/

Kiddy Kohnstamm