Laan Copes bij vieste plekken in Den Haag

21 juni 2011 – Volgens het rapport van de Haagse Rekenkamer behoren Koningstunnel, Vaillantlaan en Laan Copes van Cattenburch tot de smerigste plekken van Den Haag. De Haagse Rekenkamer heeft kritiek op de gemeente. Deze komt steeds met nieuwe cijfers, waardoor maatregelen worden uitgesteld.

a

Rapport Rekenkamers van de vier grote steden.  Hoe staat het met de aanpak van luchtverontreiniging in de G4-steden? Op dinsdag 21 juni hebben de Rekenkamers van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht de uitkomsten van hun gezamenlijke onderzoek naar het luchtkwaliteitbeleid in de G4-steden gepresenteerd. In de persconferentie hebben zij het onderzoek toegelicht.
De maatregelen die zijn genomen vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit leveren te weinig resultaat. Ze hebben te weinig effect op de luchtkwaliteit, blijkt uit onderzoek van de rekenkamers in de vier grote steden. Het risico bestaat dat de Europese Unie om die reden bouwprojecten laat stilleggen. De rekenkamers concluderen dat het Rijk de regie moet nemen om de normen voor 2015 te halen, wat slecht nieuws is voor de gemeenten.