Lezing over het belang van vergroening van onze wijken in tijd van klimaatsverandering.

13 maart 20 uur Maranathakerk Lezing Hein van Bohemen over het belang van vergroening van onze stadswijken in deze tijd van klimaatverandering.

Op 22 april 2016 heeft staatssecretaris Dijksma een nieuw klimaatakkoord ondertekend. Het akkoord heeft tot doel de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden.

Wat betekent dat voor Den Haag? Vorig jaar zijn temperatuurmetingen verricht en die laten een groot verschil in temperatuur zien tussen de stad en de buitengebieden. In sommige straten en pleinen in Den Haag zijn op een zomerse dag zelfs verschillen tot wel tien graden gemeten. Om verdere opwarming te voorkomen, is er, behalve vermindering van CO2uitstoot, ook een balans nodig door verkoeling middels verdamping van water, goede luchtvochtigheid, schaduw op betegelde pleinen en zo meer.

Bewonersorganisatie Archipel &Willemspark wil daarom in 2017 de aandacht vestigen op maatregelen die we als bewoner zelf zouden kunnen nemen. Dit hoeven geen enorme ingrepen te zijn. Kleine maatregelen kunnen al een groot effect hebben.

Een expert op dit gebied is Dr Hein van Bohemen, specialist op het gebied van ecologie en eco-engineering, het verbinden van techniek en natuur. Hij staat bekend om zijn zeer inspirerende colleges, waardoor toehoorders zin krijgen zelf met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Dit is de reden dat de wijkorganisaties Archipel&Willemspark, Statenkwartier en Duinoord de heer van Bohemen hebben uitgenodigd voor een voorlichtingsavond. Hij heeft enthousiast gereageerd en toegezegd op maandagavond 13 maart in de Maranathakerk (Duinoord) een lezing te willen geven.

Hij is voornemens met behulp van een presentatie een overzicht te geven van verschillende ecosysteembenaderingen. Hij zal het hebben over de aspecten water, bodem, lucht, planten en dieren en zal vertellen welke maatregelen genomen kunnen worden om de effecten van verstening te voorkomen en te verzachten. Over het belang van het afkoppelen van regenpijpen en hoe het regenwater een inspiratiebron kan zijn voor het zichtbaar en beleefbaar maken van water in de wijk; hoe je dit water kan gebruiken voor bloemenbedden- en borders en voor badderplekken voor vogels; hoe groene gevels en daken de {be}leefbaarheid van de eigen omgeving, zowel voor planten, dieren als mensen kunnen vergroten. Er komen praktische ideeën aan de orde hoe je je eigen tuin klimaatbestendig en leefbaar kan inrichten en beheren. Hij zal ook voorbeelden geven hoe andere steden de problemen aanpakken om opwarming tegen te gaan.

Het belooft een zeer boeiende en inspirerende avond te worden. Aanvang: 20.00 uur De Maranathakerk is gevestigd aan de 2e Sweelinckstraat 156 Let op: In Duinoord is het na 18 uur betaald parkeren.

Hein van Bohemen werkte bij de Natuurbeschermingsraad, bij Rijkswaterstaat en bij de Technische Universiteit in Delft. Zijn interesse en kennis liggen op het terrein van de ecologie, landschapsecologie en de eco-engineering, het verbinden van techniek en natuur ten voordele van zowel de mens als de natuur. In 2012 publiceerde hij samen met twintig mede-auteurs het boek ‘Eco-engineering: een symbiose van harde en zachte systemen.’

Den Haag Stadsbeelden