Ontwerp Plaatsingsplan ORAC’s in deel Zeestraat en Sophialaan nu bekend

Vrijgave voor inspraak ontwerp plaatsingsplan aanvullende locaties Ondergrondse Restafvalcontainers Zeeheldenkwartier III (Buurt 45), Centrum, Den Haag.

Voor o.a. deel Zeestraat en Sophialaan.

Bestuurlijke stukken: zie deze link.