Luchtverontreiniging voldoet niét aan de norm!

Op 17 november jongstleden zond wethouder de Bruin een brief aan de Commissie Leefomgeving (zie RIS 288620). Wat blijkt? Den Haag voldoet waarschijnlijk in 2015 op meerdere plaatsen nog steeds niet aan de norm voor stikstofdioxide (NO2) van 40 µg/m3. (NB. Zie ook de toevoeging helemaal aan het slot van dit artikel!)

Nederland kreeg in 2009 van de Europese Commissie uitstel tot 1 januari 2015 om te voldoen aan de Europese norm voor NO2. Naar nu blijkt heeft de gemeente onvoldoende gedaan om deze norm te halen: zoals ook uit de metingen van Adem Graag in Den Haag blijkt, is de lucht in Den Haag op teveel plaatsen nog steeds te vies. Bewoners van onder meer de Javastraat, Hoefkade, Vaillaintlaan en de Weteringkade zijn hier de dupe van.

De gemeente baseert haar huidige, passieve beleid op de verwachting dat de luchtkwaliteit vanzelf beter wordt. Deze verwachting blijkt keer op keer niet te kloppen. De kans is groot dat Den Haag in 2015 officieel de Europese norm overtreedt en mogelijk volgen daarom boetes. De tijd van pappen en nathouden is daarmee definitief voorbij! Niet dus wéér leunen op de verwachting dat de luchtkwaliteit “vanzelf” beter zal worden. Den Haag moet zonder verder getreuzel aan de slag met maatregelen gericht op het verminderen van het meest vervuilende verkeer. Effectieve maatregelen waar Adem Graag in Den Haag al langer voor pleit zijn o.a.

  • Een grotere en strengere milieuzone (in lijn met bijvoorbeeld Utrecht)
  • Het verbieden van vervuilende 2tact scooters binnen een vast te stellen milieuzone
  • Paal en perk stellen aan goedkoop bezoekers- en bewonersparkeren in de stad
  • Minder aandacht naar asfalt, méér ruimte voor fietspaden en OV
  • Scooters snel van het fietspad af zodat fietsen weer veilig en gezond wordt

Het Actieplan Luchtkwaliteit dat op 10 december besproken zal worden in de Commissie Leefomgeving brengt het collegedoel om op termijn te gaan voldoen aan de (strengere) normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) niet of nauwelijks dichterbij. Adem Graag in Den Haag roept het college en de raad op om haar beleid niet te richten op concentraties net onder de Europese norm, maar te zorgen voor écht schone lucht.

Adem Graag in Den Haag is een Haagse actiegroep van verontruste inwoners en leden van milieu- en natuurorganisaties. E-mail: ademgraagindenhaag@gmail.com
CJP 7 december 2015
————————————————————————————————–
Guus Nieuwenhuys attendeerde ons op een artikel op de website van Milieudefensie.

Amsterdam, 8 december 2015: Als het aan inwoners van de grote steden ligt, komt er een verbod op de meest vervuilende scooters en brommers in de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van Milieudefensie. Zie verder: scooters
9 december 2015, FH