Lustrumcongres Haagse Historie ‘Zand & Veen’

historie
Pulchri, Lange Voorhout 15, Den Haag Google Maps

UITNODIGING

Vijf jaar geleden verscheen het eerste nummer van Haagse Historie magazine met informatieve en inspirerende verhalen over de rijke Haagse geschiedenis en erfgoed. De afgelopen jaren is met steeds meer lezers een trouwe band ontstaan. Dit willen we feestelijk vieren. Op 24 september is er daarom een speciaal lustrumcongres in de ruime, historische Mesdagzaal van Pulchri Studio (Lange Voorhout 15). Het thema is ‘Zand & Veen’, net als van het lustrumnummer. Aan de hand van kaarten, tekeningen, prenten en foto’s brengt Paul Gerretsen, historicus en oud-rector VCL, de tweedeling in kaart tussen Hagenaars die op het zand en Hagenezen die op het veen wonen. Vervolgens wordt die tweedeling ook geduid door de oud-burgemeesters Van Aartsen en Deetman.

Programma
15:30 uur  Inloop, waarbij de bezoekers meteen plaatsnemen in de zaal
16.00 uur  Welkom door Jan Linssen, voorzitter Stichting Haagse Historie en Erfgoed
16:05 uur  Lezing door Paul Gerretsen over ‘Zand & Veen: Den Haag, een stad van rangen en standen’
16:35 uur  intermezzo: Marcel Verreck en Paul Pleijsier zingen hun Haagse liedjes
16:45 uur  Marcel Verreck houdt een dubbelinterview met de oud-burgemeesters Jozias van Aartsen en Wim Deetman
17:15 uur  intermezzo: Marcel Verreck en Paul Pleijsier zingen hun Haagse liedjes
17:30 uur  Borrel ter afsluiting (geplaceerd)

Reservering
U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via de website www.haagsehistorie.nl/lustrum. Dat kan tot 17 september. De kosten bedragen € 5,00. Besluit u abonnee te worden van het Haags Historische magazine dan is de toegang gratis. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. Uiteraard respecteren wij alle coronaregels. Daarom vragen we u niet alleen uw aanmeldbevestiging mee te nemen naar Pulchri, maar ook uw ID en uw papieren of digitale (de Nederlandse versie van de QR-code van de Corona Check app) bewijs van vaccinatie, herstel of negatieve test niet ouder dan 24 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met contact@haagsehistorie.nl.