Maak uw wijk toegankelijker voor mensen met een beperking

Wilt u meedenken over de vraag hoe uw wijk toegankelijker kan worden gemaakt voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte?

Geef uw idee of initiatief dan op voor de Onbeperkt070-prijs 2020 en draag daarmee bij aan een inclusief, toegankelijk en vrij Den Haag voor iedereen.

U kunt uw goede idee of initiatief nog indienen tot en met 30 juni op www.onbeperkt070.nl of via onbeperkt070@voorall.nl. Alvast hartelijk dank!