Madurodam presenteert voorlopig kader uitbreiding

Nadat Madurodam vorig jaar had aangegeven te willen gaan uitbreiden heeft de gemeente Den Haag een aantal randvoorwaarden gesteld. Deze betroffen de kwaliteit, kwantiteit en toegankelijkheid van het rondom Madurodam gelegen groen. Wijkorganisaties en andere belanghebbenden (zoals de AVN en Bomenstichting) zouden betrokken moeten worden. Sinds eind vorig jaar zijn een aantal sessies bij Madurodam geweest waar ook de bewonersorganisatie van Archipel & Willemspark aanwezig was. Recent heeft Madurodam haar voorlopige plan gepresenteerd voor de uitbreiding. Tijdens een bijeenkomst op 8 juli konden geïnteresseerden hiervan kennisnemen. Na de zomer zal nog een tweede bijeenkomst worden gehouden.

Het plan dat nu is voorgelegd (ze noemen het zelf een “Kader voor de toekomst” – klik hier) omvat een uitbreiding aan voornamelijk de “achterkant” van Madurodam (richting de Ver-Huëllweg). Daar zullen enkele (deels verdiepte) paviljoens worden gebouwd die worden voorzien van groene daken. In die paviljoens wil Madurodam wisselende presentaties kunnen geven (zoals nu al wordt gedaan over het EK Voetbal en het Hof van Holland). De erfgrens van Madurodam schuift daarmee een stuk op en al met al “krijgt” het park er in het plan ca. 1.6 ha grondgebied bij. Het nu grotendeels versteende voorplein wordt groener aangekleed en de bussen zullen daar niet meer overheen rijden of parkeren. Ook de randen langs de Haringkade en Teldersweg worden groener ingericht. De opslagloodsen, werkplaatsen en parkeerplekken aan de kant van de Haringkade worden verplaatst naar de kant van de Teldersweg waardoor de Haringkade vanaf de Ver-Huëllweg alleen een fietspad krijgt, en geen toegangsweg meer. Verder komt er centraal in het park een grote groene “parkstrook” om het park op te delen in een historisch en moderner gedeelte.

Op het kaartje zijn alle details terug te vinden. Ook beschikbaar is de volledige presentatie die het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in opdracht van Madurodam heeft gegeven tijdens de laatste bijeenkomst met wijkorganisaties en belanghebbenden. De bewonersorganisatie Archipel&Willemspark is blij dat het oorspronkelijke voornemen om vrijwel het gehele achterliggende bos te benutten inmiddels flink is teruggebracht. Maar we zijn nog niet geheel tevreden over het resultaat. Er zal goed gekeken moeten worden naar de exacte invulling en uitwerking en het gewenste ruimtebeslag van Madurodam. Wij zijn altijd voorstander geweest van een “indichting” in het park zelf, en beter gebruik van bijvoorbeeld het voorplein of de ruimte onder het Teldersviaduct. Ook de toetsing aan de (groene) randvoorwaarden van de gemeente kan de plannen nog doen wijzigen. Verder maken we ons bijvoorbeeld zorgen over de toekomstbestendigheid van het plan en of het onderhoud aan het groen van Madurodam ook financieel geborgd kan worden.

Na de zomer zal er zoals gezegd een tweede mogelijkheid zijn voor buurtbewoners om kennis te nemen van de plannen. De bewonersorganisatie Archipel&Willemspark zal ook in het vervolgtraject betrokken worden. We zullen ons daar kritisch-constructief blijven opstellen.

CJP 14 juli 2016