Madurodam wil uitbreiden

Op 27 januari heeft Madurodam een bijeenkomst georganiseerd om (bewoners)organisaties te informeren over het voornemen om uit te breiden. Aanwezig waren vertegenwoordigers van diverse bewonersorganisaties van wijken die rondom Madurodam liggen, net als mensen van de AVN en de Bomenstichting.

De directeur van Madurodam, Joris van Dijk, gaf aan dat het bezoekersaantal afneemt en dat ze nieuwe overdekte tentoonstellingsruimten willen realiseren om nieuwe en regelmatig wisselende “grote verhalen” te kunnen presenteren. De focus van het park ligt in de toekomst minder op de miniaturen.

Op dit moment is er nog geen plan over hoe de uitbreiding er uit zal gaan zien, of waar die zal komen. Wel heeft Madurodam recent opdracht gegeven aan een ingenieursbureau om te gaan werken aan een aantal mogelijke scenario’s (schetsontwerpen) om vanuit daar verder met de genoemde organisaties te overleggen wat voor elk van die scenario’s de voor- en nadelen zijn.

Vanuit Madurodam is uitdrukkelijk aangegeven dat de organisaties nauw betrokken zullen worden bij het hele proces. Vanuit de aanwezige organisaties is nadrukkelijk gesteld dat uitbreiding naar “achteren” (dus richting Ver-Huëllweg) de weg van de meeste weerstand is.
4 februari 2016, Derk Hazekamp (FH)