Max van der Hoog overleden

In het wijkberaad van 20/6 werd gemeld dat Max van der Hoog op 17 juni onverwacht is overleden; hij was een trouw bezoeker van de vergaderingen. Zijn enkele jaren geleden overleden vrouw Cateau was vicevoorzitter van A&W. Max woonde in de Surinamestraat. Iemand die zijn stem eenmaal gehoord heeft, vergeet die nooit meer!
Op 25 juni zal een afscheidsdienst plaats vinden, om 12.30 uur, in de Oude of Pancratiuskerk, Kerkstraat 17 te Brummen.
21 juni 2013, AB