Najaarsconcert Archicapella op 12 oktober

Dit jaar brengt wijkkoor Archicapella geen zomerconcert, maar een názomerconcert: het vindt plaats 12 oktober in de Ichthuskerk Duinkerkse straat 11. Het concert begint om 20 uur en de zaal is open vanaf half acht. Het concert heeft een opvallende titel: Dum Tak! Het Ritme van de Middellandse Zee. Kaarten kunnen hier besteld worden

Het koor zingt  liederen van landen rondom de Middellandse zee. Niet alleen muziek van Europese origine maar ook uit gebieden ten oosten en ten zuiden van ’s werelds grootste binnenzee.  Archicapella wil een caleidoscopische klankwereld tot leven brengen van meerstemmige koorzang omlijst met authentieke instrumenten uit de regio. Het belooft een muziekfeest te worden van uiterst diverse signatuur: een veeltalige verzameling van intrigerende Romaanse, Slavische, Griekse, Hebreeuwse en Arabische muziek. Zie voor hier meer info.

Toegangskaarten in de voorverkoop 10 euro, kinderen 7,50 euro en aan de deur 12,50 euro