Natuurwerkdag Scheveningse Bosjes  

Zaterdag 4 november (2017) hebben enkele tientallen vrijwilligers (waaronder buurtbewoners en scouts) kleinschalige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in een deel van de Scheveningse Bosjes. In het stuk ruwweg tussen de Aletta Jacobsweg en de Ver Huellweg bij de Bataaf werden, in het kader van de Natuurwerkdag, vele werkzaamheden uitgevoerd. Een bankje (in het “duinvalleitje aan de Aletta Jacobsweg) dat ondergraven was werd weer toegankelijk gemaakt. De weide erom heen werd ontdaan van putten die gevaarlijk kunnen zijn wanneer ze begroeid zijn met hoger gras en er werden plagplekken voor de zandbijen gemaakt. Verderop werd opschot van esdoorn werd verwijderd om bijvoorbeeld een oude eikenstoof vrij te maken. Het gesnoeide hout werd gebruikt om takkenrillen te maken, o.a. langs een ruiterpad. De Natuurwerkdag is een landelijke activiteit en wordt georganiseerd door LandschappenNL.

Verslag Derk Hazekamp  (CJP 21 november 2017)