Nieuw type tramstel en klachten

29 augustus 2017

N.a.v. ontvangen klachten over een nieuw type tramstel (Avenio/ zie bericht hieronder) heeft het wijkoverleg Statenkwartier alle bewonersorganisaties aangeschreven ivm. eventuele relevantie voor andere wijken, in dit geval voor mensen uit de omgeving Javastraat / Koninginnegracht.

In het Statenkwartier rijdt sinds enige tijd een nieuw type tramstel (Avenio). Wij hebben berichten uit onze wijk ontvangen dat deze nieuwe tramstellen hinder veroorzaken in de vorm van (zware) trillingen, voelbaar in aangrenzende huizen. Veel bewoners komen niet verder dan HTM, waar vervolgens de klachten slecht of niet afgewikkeld worden.

Wij, het Wijkoverleg Statenkwartier, willen inventariseren wat de omvang van de overlast is, niet alleen in het Statenkwartier maar ook in de andere wijken waar de nieuwe tramstellen rijden. Wellicht heeft u soortgelijke berichten van hinder ontvangen uit de wijk. Graag horen wij dit van u. Ook vragen wij u, wanneer u dezelfde ervaring heeft, zich aan te sluiten bij een eventueel collectief van wijken die dit gezamenlijk willen adresseren.

Overigens zullen deze tramstellen in de toekomst ingevoerd worden op meerdere lijnen. Het is belangrijk dit gedegen te doen, met het nodige vooronderzoek en de juiste maatregelen. Ook hier willen wij op aansturen.

Voel vrij om dit bericht te delen op uw website/Facebook.

Met vriendelijke groet,
Het wijkoverleg Statenkwartier