Nieuw verschenen: Couperus Cahier XVI

Op 15 april verscheen het zestiende Couperus Cahier: Stille venijnen. Verderf en verdervers door Jaap Goedegebuure over verderf en verdervers in het werk van Louis Couperus.

Couperus schreef over levensonmacht, spleen en onbehagen. Uitzonderlijk was zijn talent deze onderwerpen te vertalen in concrete situaties en vooral in overtuigende karakters. Zijn personages strijden tegen vreemde, stille krachten of belichamen die. Onder die personages is er één dat de bijzondere aandacht heeft getrokken van Jaap Goedegebuure: dat van de Verderver. In dit Couperus Cahier beschrijft Goedegebuure hoe die gevaarlijke verderver – van Bertie in Noodlot tot Bagoas in Iskander – zich in Couperus’ romans en verhalen manifesteert en de veilige conventie bedreigt.In hoeverre liet Couperus zich hiermee in zijn ziel kijken? De auteur laat doorschemeren dat zo’n verderver dichter bij Couperus staat dan men zou verwachten van iemand die zo zorgvuldig het imago heeft opgebouwd van een verfijnd woordkunstenaar.

Over de auteur
Jaap Goedegebuure is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Als literatuurcriticus is hij verbonden aan Trouw. In 2015 gaf hij samen met Oek de Jong een brievenboek uit van Frans Kellendonk, De brieven. In datzelfde jaar verscheen zijn studie Wit Licht. Poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot 2015. Binnenkort verschijnt zijn biografie van Frans Kellendonk.

Couperus Cahiers
In 1995 verscheen het eerste Couperus Cahier als begin van een reeks essays en wetenschappelijke publicaties van het Louis Couperus Genootschap. Ieder Cahier belicht diepgravend een bepaald aspect van het leven of werk van Louis Couperus. De Cahiers staan onder redactie van Mary Kemperink, Petra Teunissen, Hans Kreuzen en Marianne Hezemans (eindredactie). Van Couperus Cahier XVI verschenen 200 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.

Bestelwijze
Een Couperus Cahier kost € 10,00 (exclusief verzendkosten) en is te bestellen via de website van het Louis Couperus Genootschap: www.louiscouperus.nl/bestelling.