Nieuwbouw Willemsparkschool

De nieuwbouw van de Willemsparkschool is weer een stapje dichterbij gekomen!
Inmiddels is ook voor de sloop en nieuwbouw van het pand aan de Frederikstraat 26/28 een bouwvergunning afgegeven. Deze ligt ter inzage bij de gemeente.

Er is echter nog geen geschikte wisselschool ter beschikking. Zodoende is het niet waarschijnlijk dat de verhuizing van de school en de start van de bouw nog deze zomervakantie plaats kunnen vinden. Wel zullen er in de zomer enige voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden (bijv. nader grondonderzoek). 25 juni 2012
www.willemsparkschool.nl